Ramūnas Sinkevičius

Viešosios įstaigos Asmenybės ugdymo centras „Motus“ steigėjas. Profesionalus šokių pedagogas, ilgalaikis šou baleto - šokių studijos "Todes" Vilniuje šokėjas, vaikų ir jaunimo festivalio "Mes-pasaulis" choreografas ir renginių režisierius. Ramūnas šokio paslapčių moko vaikus bei suaugusiuosius.

 

Savo veikloje Ramūnas vadovaujasi nuostata, jog organizuojant šokio ugdymo procesą pedagogas turi pasitelkti įvairias veiklas, siekiant dvejopo tikslo: mokyti turinio ir įgytas žinias panaudoti ugdant įvairius socialinius gebėjimus. Tuomet šis procesas tampa sėkmingesnis ir atneša platesnę ugdomąją naudą, nes jame deramą vietą užima ne tik meninių, bet ir socialinių gebėjimų plėtotė, dorinių nuostatų formavimas.

Artotekoje veda: