Saulė Lementauskienė

„Labai skatinu visus žmones, nežiūrint metų ir profesijos, nuolat savęs ieškoti, kurti bei tobulėti. Gera bendrauti su bendraminčiais: turtėji dvasiškai, pajunti gyvenimo grožį ir prasmę, o kasdieniai rūpesčiai ir problemos tampa tokie nereikšmingi ir maži...“ - sako Saulė. Saulė – “Tekančios saulės” klubo, įsikūrusio Vilniuje, skirto žmonėms, besidomintiems Tolimųjų Rytų šalių kultūra, menu, kalbomis, prezidentė. Turi inžinierės - statybininkės profesiją, bet jau 15 metų nedirba pagal specialybę. Sukūrė ir vadovauja savo individualiai fotopaslaugų įmonei. Visą gyvenimą Saulė jautė trauką dailei, turbūt todėl, kad abu jos tėvai buvo dailininkai - grafikai. Tėvas, Pranas Jučys, žavėjosi japonų estetikos principais, raiškos subtilumu, polėkiu. Tai padarė įtakos ir Saulei, todėl pasitaikius puikiai progai pasimokyti japonų tapybos tušu (sumi-e) pas dailininkę Dalią Dokšaitę, Saulė pradėjo piešti pati. Dalios Dokšaitės mokykloje plačiau susipažino su Tolimųjų Rytų kultūra, filosofija, dzen budizmu. Baigus mokyklą, iškilo noras suburti žmones su bendrais pomėgiais į klubą, bendrauti, draugauti ir kartu praktikuoti piešimo bei kaligrafijos įgūdžius. Šiandien šis klubas ir piešimas sumi-e technika - jos hobi, puikus poilsis po sunkių darbų.

 

Artotekoje veda: