2017 02 19 Smėlio mandalos terapija

Globos namai Senevita

Šis užsiėmimas įeina į projekto "Kūrybiniai užsiėmimai senelių globos namuose "ARTimas" kūrybinių - edukacinių užsiėmimų ciklą, kuriam Artoteka gavo dalinį finansavimą, dalyvaudama 2016 m. spalio mėnesį vykusiame Lietuvos Kultūros tarybos "Kultūros edukacijos" programos "Tarpdisciplininio meno" srities konkurse. Projekto metu nuo 2017 m. sausio iki 2017 m. liepos mėn. surengsime 20 skirtingų kūrybinių - edukacinių užsiėmimų penkiuose Vilniaus senelių namuose: Senelių namuose "Sevilis", Antavilių pensionate, globos namuose "Senevita", Tremtinių namuose ir Fabijoniškių socialinių paslaugų namuose. Lietuvos Kultūros tarybos parama šiam projektui padėjo užtikrinti profesionalių menininkų indėlį, pakankmą materialinę bazę, reikalingą priemonėms bei veiklos plėtojimui ir projekto efektyviam įvykdymui. Organizuodami kūrybinius - edukacinius užsiėmimus senelių namuose pastebėjome, jog dauguma senelių namų orientuojasi į fizinės būklės stiprinimą ir socialinė, emocinė raiška, ypatingai per tęstinę kūrybinę - meninę veiklą, nėra jų prioritetas. Per ankstesnius savo užsiėmimus matėme, kaip aktyviai senjorai įsitraukia į veiklą, savo kūrybos darbuose jie perteikia sukauptą ilgametę patirtį, išgyvenimus ir ypatingai - perteikia savo emocijas. Organizuojant užsiėmimus taip pat pastebėjome, kad veiklos tęstinumas ir tarpusavio ilgalaikio ryšio palaikymas yra vienas iš svarbiausių aspektų, dirbant su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis.

Už nuotraukas dėkojame VYRI media.

Paremkite šią iniciatyvą, kad tokių užsiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau! Ačiū:)

Atsiliepimai: