Advento vainikų dirbtuvės

Trumpa informacija:

  • Kiekvienas dalyvis pasigamins po vieną 25 cm. skersmens vainiką.
  • Vainikai pinami iš kenio šakų, todėl ilgai išsilaiko, nenubyra kaip kiti eglišakiai.
  • Užsiėmimo kaina 30€/žm.
  • Į kainą įskaičiuotos visos reikalingos priemonės.
  • Būtina išankstinė registracija internetu, sumokant 30€ registracijos mokestį.
  • Užsakykite Artotekos dovanų kuponą pasirinktiems kūrybiniems užsiėmimams!
  • Užsakykite šį užsiėmimą renginiui ir mes su Jumis susisieksime.

Užsiėmimą veda:

Kai kas mano, kad Advento vainikas - tai senovės pagonių ritualo, kuris buvo švenčiamas gruodžio mėnesį, tęsinys. Gyventojai rinkdavo eglišakių vir­šūnėles ir uždegdavo pavasario sugrįžimo vilties, šviesos pergalės prieš žie­mos tamsą ženklan. Advento vainiko tradicija šiek tiek pakeitė šių ritualų prasmę: trokšta­mos šviesos, šilumos, gyvybės laukiama ne iš saulės, bet iš Kristaus; pergalė, kurios laukiame, yra Kristaus pergalė prieš tamsybes ir mirtį. Advento vainikas pirmą kartą buvo uždegtas XIX a. Hamburgo uosta­miestyje. Advento vainikas yra apskritimo formos. Apskritimas nuo senų laikų yra amžinumo ir vienybės ženklas, taip pat reiškiantis niekada negęstančią saulę ir jos metinį ciklą. Kaip ir žiedas, taip ir vainikas yra ištikimybės ženklas. Dėl šios reikšmės Advento vainikas turi išlaikyti savo apskritimo formą ir netapti kokia nors gėlių su keturiomis žvakėmis kompozicija. Vainikas yra ir karaliavimo bei pergalės ženklas. Jau Senovės Romoje ant žaidynių arba karų nugalėtojų galvų buvo dedami laurų vainikai. Visada žaliuojančios eglės arba pušies šakos, kuriomis vainikas puošia­mas, išreiškia viltį ir nesibaigiantį amžiną gyvenimą. Dėl to vainikas neturė­tų būti molinis ar keraminis...

Keturios žvakės reiškia keturias Advento savaites. Vienos po kitos žvakių uždegimas reiškia artėjimą prie Jėzaus gimi­mo, augančią šviesos pergalę prieš tamsą. Norint, kad ritualas išreikštų visą savo simbolinę reikšmę, geriau žvakes uždegti vakare, kai tamsu, arba pasi­stengti sukurti kuo tamsesnę aplinką. Žvakės yra dviejų spalvų: trys violetinės ir viena rožinė. Violetinė išreiškia atgailą ir grįžimą pas Viešpatį, rožinė - džiaugsmą dėl tuoj gimsian­čio Jėzaus. Dėl to rožinė žvakė uždegama trečiąjį Advento sekmadienį, skir­tą džiaugsmui.
Pirmoji žvakė vadinama Pranašo arba Vilties žvake,
Antroji – Betliejaus arba visiems skirto išganymo žvake,
Trečioji – Piemenų arba džiaugsmo žvake,
Ketvirtoji – Angelų arba meilės žvake.

Užsiėmimo metu sužinosite, kokių tipų būna Advento vainikai ir iš ko jie gaminami. Mokysimės paprasčiausio ir gražiausio vainiko pynimo būdo. Jaukioje aplinkoje ir ramybėje su meile ir šiluma, skambant muzikos garsams galėsite patys pasigaminti vainiką, kuris jus džiugins Advento laiku. Užsiėmimo kaina 30€/žm. Į kainą įskaičiuotos visos reikalingos priemonės. Kiekvienas dalyvis pasigamins po vieną 25 cm. skersmens vainiką. Būtina išankstinė registracija internetu, sumokant 30€ registracijos mokestį. Neatvykus į užsiėmimą, registracijos mokestis nėra grąžinamas. Jeigu negalite sudalyvauti užsiėmime, savo vietą galima perleisti kitam asmeniui, apie tai informavus el.p. info@artoteka.lt.