• Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Padeda vaikams prasmingai bei turiningai praleisti laisvalaikį!

  Su jūsų pagalba galėtumėme surengti dar daugiau kūrybinių užsiėmimų Krizių centruose:)


 • Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Suteikia vaikams naujų žinių ir įgūdžių!

  Su jūsų pagalba galėtumėme praskaidrinti vaikams kasdienybę:)


2017 m. gegužės mėnesį Artoteka dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurse irgavo dalinį finansavimą projektui “Kūryba vardan šeimos”. Projekto metu nuo 2017 m. spalio - lapkričio mėn. surengėme 8 skirtingus kūrybinius – edukacinius užsiėmimus Vaiko raidos centre, Krizių intervencijos skyriuje, Vilniaus Santariškių ligoninėje, Vilniaus miesto krizių centre, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre ir Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centre.

2018 metais sekė šio projekto tęsinys, kurio metu iš viso įvyko 24 užsiėmimai 6-iuose įstaigose – partnerėse: Vilniaus miesto krizių centre (gyvena moterys su savo vaikais, patyrusios smurtą ar tapusios prekybos žmonėmis aukomis); VU Vaikų ligoninės Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriuje (gydomi vaikai ir paaugliai, išgyvenantys krizę); Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centre (dirbama su vaikais, netekusiais globos bei jų šeimomis, socialinės rizikos vaikais ir nepilnametėmis mamomis); Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (teikiamos ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos; Valakampių socialinių paslaugų namuose (socialinės globos paslaugos suaugusiems proto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims) ir Vaikų ir jaunimo pensione (teikiantys Vilniaus vaikams ir jaunuoliams su negalia socialinės globos paslaugas nuo 3 iki 29 metų amžiaus).

Na o 2019 m. Artoteka laimėjo dalinį Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą projektui "Gydanti meno galia". Projekto metu nuo 2019 m. birželio - rugsėjo mėn. surengėme 20 kūrybinių – edukacinių užsiėmimų Vilniaus miesto krizių centre, VU Vaikų ligoninės Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriujeVilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centreValakampių socialinių paslaugų namuose ir Vaikų ir jaunimo pensione.  

 

Projektus iš dalies finansavo: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija soc min 631 300x2121 ir Vilniaus miesto savivaldybėvilnius 

Dabar tik nuo mūsų visų priklauso, ar šis projektas tęsis. Todėl nuoširdžiai prašome Jūsų paremti šią iniciatyvą tiek, kiek sako Jūsų širdis, kad tokių užiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau. Kūrybinė veikla praskaidrina vaikams kasdienybę ir suteikia daug daug džiaugsmo! Ačiū:)

 

Atsiliepimai: