• Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Skatina Senjorų pasitikėjimą savo jėgomis ir suteikia jiems optimizmo!

  Su jūsų pagalba galėtumėme praskaidrinti Senjorų kasdienybę:)


 • Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Suteikia Senjorams naujų žinių ir įgūdžių!

  Su jūsų pagalba į užsiėmimus galėtumėme pakviesti dar daugiau Senjorų:)


 • Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Padeda Senjorams prasmingai praleisti laiką ir atsipalaiduoti!

  Su jūsų pagalba galėtumėme įžiebti dar daugiau šypsenų vienišų Senjorų veiduose:)


 • Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Suteikia Senjorams daug daug džiaugsmo!

  Su jūsų pagalba galėtumėme padėti Senjorams atsipalaiduoti ir ištrūkti iš rutinos:)


 • Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Padeda Senjorams ištrūkti iš vienatvės liūno ir užmegsti naujas pažintis!

  Su jūsų pagalba galėtumėme surengti dar daugiau kūrybinių užsiėmimų Senjorams:)


Lietuvoje vyresniojo žmonių kultūros ir meno edukacija dažnai taip ir lieka neįvertinta sritis ir niekada nebuvo laikoma prioritetu. Dirbant su vyresniojo amžiaus asmenimis senelių namuose pastebėjome, kaip aktyviai jie įsitraukia į veiklą, savo kūrybos darbuose perteikia sukauptą ilgametę patirtį, išgyvenimus ir ypatingai - perteikia savo emocijas. Kūryba ir menas jiems tampa ne tik saviraiškos forma ir terapija, tačiau ir bendravimo ir komunikacijos forma. Taip ir gimė idėja užsiėmimus Senjorams rengti ne tik Senelių namuose bet ir Artotekoje, kad nemokamose veiklose galėtų sudalyvauti kuo daugiau vienišaujančių ir mažiau finansinių galimybių turinčių Senjorų.

Projektai Senjorams Artotekoje vyksta nuo 2016 metų. Nuo tada Artoteka surengė daugiau kaip 400 nemokamų užsiėmimų Senjorams. Vykdomų užsiėmimų metu yra svarbu tai, kad visos veiklos į orientuotos ir į procesą (stebimas kūrybos procesas, emocijos ir jausmais kūrybos metu, lavinimą ir pasitelkiami įgūdžiai, savijauta ir raiška, naujų meno ir kultūros technikų naudojimas ir įgūdžių lavinimas, komunikacija ir bendra grupės atmosfera) tiek ir į galutinį apčiuopiamą rezultatą, kuris ypatingai svarbus kultūros edukacijos procese (sukurtas meno kūrinys, autentiškas unikalus darbas svarbus tuo, kad užsiėmimai yra baigtiniai, kiekvienas dalyvis gali pasijausti menininku ir pristatyti savo darbą).

Projektus iš dalies finansuoja: vilnius LTK Logotipas1

Paremkite šią iniciatyvą, kad tokių užsiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau! Ačiū:) 

 

 

Projekto įvykiai:

Atsiliepimai: