2022 06 16 Laikrodžių dirbtuvės pynimo technika

Artoteka

2022 m. vasarą Artoteka įgyvendino du projektus: Vilniaus miesto savivaldybės dalinai finansuojamą projektą "Senjorų menas 2022m." ir Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuojamą projektą “Kūrybos džiaugsmas 2022 m.”, kurie yra 2017m., 2018 m. ir 2020 m. ir 2021 m. įgyvendintų projektų Senjorams bei asmenims su įvairiomis fizinėmis bei psichinėmis negaliomis tęsinys. Projektų trukmė - trys mėnesiai (2022 m. birželis, liepa ir rugpjūtis). Visą vasarą, kiekvieną dieną (išskyrus savaitgalius) Artotekoje vyko nemokami kūrybiniai – edukaciniai užsiėmimai Vilniaus miesto Senjorams (iš viso 45 užsiėmimai), kuriuose sudalyvavo beveik 600 senjorų. Iš karto po užsiėmimų su norinčiais senjorais vykome vesti kūrybinius – edukacinius užsiėmimus į neįgaliųjų centruose. Iš viso projekto metu aplankėme 9 neįgaliųjų centrus Vilniaus mieste bei rajone ir surengėme ten 45 nemokamus užsiėmimus, o, kuriuose sudalyvavo beveik 500 asmenų su įvairiomis negaliomis. Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos kultūros tarybos parama šiam projektui užtikrino veiklų tęstinumą ir nuoseklumą, profesionalius žmogiškuosius bei materialiuosius resursus ir projekto pozityvų poveikį Senjorams bei asmenims su negalia.

Projekto metu matėme, kaip aktyviai Senjorai įsitraukia į veiklas, savo kūryboje perteikia sukauptą ilgametę patirtį, išgyvenimus ir emocijas. Kūrybiniai užsiėmimai jiems tapo ne tik saviraiškos priemone, padėjusia įdomiai praleisti laisvalaikį, tačiau galimybe susipažinti su naujais žmonėmis, išeiti į viešumą, užmegsti naujas draugystes ir šiaip smagiai bei turiningai praleisti laiką saugioje bendraminčių grupėje. Visi užsiėmimai orientuoti į greitą ir nesudėtingą procesą ir apčiuopiamą rezultatą, kuris ypatingai svarbus, nes savo rankomis sukurtas darbas primena dalyviams apie kartu smagiai praleistą laiką.

Galimybė savanoriauti ir vykti drauge į neįgaliųjų centrus Senjorams tapo ne tik saviraiškos priemone, padėjusia pritaikyti užsiėmimų metu įgytas žinias ir įgūdžius, bet ir galimybe pasijusti naudingais ir reikalingais, padedant vesti kūrybinius užsiėmimus neįgaliųjų centrų gyventojams. Neįgaliesiems šie užsiėmimai – taip pat ypač trūkstama galimybė išreikšti savo mintis ir jausmuis, smagiai praleisti laiką, pasisemti naujų žinių ir įgūdžių bei pasijausti tikrais kūrėjais, padedant Artotekos kūrybininkams ir Senjorams - savanoriams. Visi užsiėmimai orientuoti į greitą ir nesudėtingą procesą ir apčiuopiamą rezultatą, kuris ypatingai svarbus, nes savo rankomis sukurtas darbas primena dalyviams apie kartu smagiai praleistą laiką.

Šių dviejų socialinės atskirties grupių apjungimas į bendras kūrybines veiklas yra pagrindinis mūsų planuojamų ateityje projektų prioritetas, kadangi tai ne tik stiprina kartų bendradarbiavimą, bet ir suteikia Senjorams – galimybę paįvairinti kasdienybę ir įprasminti ją savanoryste, o įvairaus amžiaus asmenims su negalia smagu sulaukti lankytojų, jausti rūpestį, nuoširdžią pagalbą ir šiltą bendravimą. 

Projektą iš dalies finansuoja: vilnius LTK Logotipas1

Už nuotraukas ir video dėkojame VYRI media.

Paremkite šią iniciatyvą, kad tokių užsiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau! Ačiū:)

Kiti projekto įvykiai: