2017 04 09 Šilko tapyba

Tremtinių namai

Šis užsiėmimas įeina į projekto "Kūrybiniai užsiėmimai senelių globos namuose "ARTimas" kūrybinių - edukacinių užsiėmimų ciklą, kuriam Artoteka gavo dalinį finansavimą, dalyvaudama 2016 m. spalio mėnesį vykusiame Lietuvos Kultūros tarybos "Kultūros edukacijos" programos "Tarpdisciplininio meno" srities konkurse. Projekto metu nuo 2017 m. sausio iki 2017 m. liepos mėn. surengėme 20 skirtingų kūrybinių - edukacinių užsiėmimų penkiuose Vilniaus senelių namuose: Senelių namuose "Sevilis", Antavilių pensionate, globos namuose "Senevita", Tremtinių namuose ir Fabijoniškių socialinių paslaugų namuose. Lietuvos Kultūros tarybos parama šiam projektui užtikrino profesionalių menininkų indėlį, edukacijos veiklų tęstinumą ir nuoseklumą, profesionalius žmogiškuosius bei materialiuosius resursus ir projekto pozityvų poveikį Senjorams.

Projektą finansuoja: LTK Logotipas1LRKM logo LT visi 01

Už nuotraukas ir video dėkojame VYRI media.

Paremkite šią iniciatyvą, kad tokių užsiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau! Ačiū:)

Kiti projekto įvykiai:

Atsiliepimai: