2020 08 14 Žvakių liejimas

Artoteka

2019 m. gruodžio mėnesį Artoteka dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims paslaugų teikimo projektų finansavimo konkurse ir gavo dalinį finansavimą projektui “Senjorų menas 2020 m.”, kuris yra 2017 m. ir 2018 m. Artotekos įgyvendintų projektų tęsinys. Projekto metu 2020 m. birželio – rugpjūčio mėn. surengėme 64 kūrybinius - edukacinius užsiėmimus Artotekoje, kuriuose visiškai nemokamai sudalyvavo daugiau kaip 960 Vilniaus miesto senjorų. Vilniaus miesto savivaldybės parama šiam projektui užtikrino veiklų tęstinumą ir nuoseklumą, profesionalius žmogiškuosius bei materialiuosius resursus ir projekto pozityvų poveikį Senjorams. Projekto metu matėme, kaip aktyviai Senjorai įsitraukia į veiklas, savo kūryboje perteikia sukauptą ilgametę patirtį, išgyvenimus ir emocijas. Kūrybiniai užsiėmimai jiems tapo ne tik saviraiškos priemone, padėjusia įdomiai praleisti laisvalaikį, tačiau galimybe susipažinti su naujais žmonėmis, išeiti į viešumą, užmegsti naujas draugystes ir šiaip smagiai bei turiningai praleisti laiką saugioje bendraminčių grupėje. Visi užsiėmimai orientuoti į greitą ir nesudėtingą procesą ir apčiuopiamą rezultatą, kuris ypatingai svarbus, nes savo rankomis sukurtas darbas primena dalyviams apie kartu smagiai praleistą laiką.

Už nuotraukas ir video dėkojame Vytautei Ribokaitei.

Projektą iš dalies finansavo: Vilniaus miesto savivaldybė vilnius

Dabar tik nuo mūsų visų priklauso, ar šis projektas tęsis. Todėl nuoširdžiai prašome Jūsų paremti šią iniciatyvą tiek, kiek sako Jūsų širdis, kad tokių užiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau. Kūrybinė veikla praskaidrina Senjorams kasdienybę ir suteikia daug daug džiaugsmo! Ačiū:)

Kiti projekto įvykiai:

Atsiliepimai: