2019 07 11 Žvakių iš bičių vaško liejimo ratas

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai

2019 m. sausio mėnesį Artoteka dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamame Kultūros rėmimo programų konkurse ir laimėjo dalinį finansavimą projektui "Kurkime drauge". Projekto metu nuo 2019 m. birželio - rugpjūčio mėn. Surengėme 5 kūrybinius – edukacinius užsiėmimus penkiuose Vilniaus senelių namuose: Antavilių pensionate, senelių namuose "Sevilis", globos namuose "Senevita", Tremtinių namuose ir Fabijoniškių socialinių paslaugų namuose. 

Vilniaus miesto savivaldybės parama šiam projektui užtikrino profesionalius žmogiškuosius ir materialius resursus, edukacijos veiklų tęstinumą ir nuoseklumą ir projekto pozityvų poveikį senjorams. Tai ypatingai svarbu, dirbant su vyresnio amžiaus asmenimis, patiriančiais nuolatinę socialinę atskirtį. Projekto veiklų metu buvo akcentuojama dalyvių bendrystė, su kiekvienu dalyviu užmezgamas ryšys, skatinamas emocinis įsitraukimas į bendrą kūrybinį procesą. Matėme, kaip šie užsiėmimai ne tik didina dalyvių socialinius, emocinius įgūdžius, lavina smulkiąją motoriką bei meninius sugebėjimus, bet ir praskaidrina kasdienybę.

Visi užsiėmimai orientuoti į greitą, nesudėtingą procesą ir apčiuopiamą rezultatą. Tai leidžia kurti ir stebėti bendros kūrybos rezultatą, džiaugtis savo ir aplinkinių pasiekimais ir vykdyti refleksijas. Po kiekvieno užsiėmimo sekė veiklos ir sukurtų darbų aptarimai, siekiant geriau pamatyti pasiektus rezultatus, išsiaiškinti dalyvių emocijas ir poreikius bei pajusti bendrų veiklų naudą. 

Į visus projekto metu vykusius užsiėmimus stengėmės įtraukti ir socialinius darbuotojus, taip siekiant stiprinti ir jų gebėjimus bei emocinę būklę, bei stiprinti kultūros edukacijos žinias, kurias jie gali naudoti kasdieniniame darbe toliau stiprinant rezultatų poveikį ir tvarumą.

Projektą iš dalies finansavo: Vilniaus miesto Savivaldybė 

savivaldybes logo 1

Už nuotraukas ir video dėkojame Vytautei Ribokaitei.

Dabar tik nuo mūsų visų priklauso, ar šis projektas tęsis. Todėl nuoširdžiai prašome Jūsų paremti šią iniciatyvą tiek, kiek sako Jūsų širdis, kad tokių užiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau. Kūrybinė veikla ir nuoširdus bendravimas praskaidrina vienišiems Senjorams kasdienybę, lavina smulkiąją motoriką ir suteikia daug daug džiaugsmo! Ačiū:)

Kiti projekto įvykiai:

Atsiliepimai: