2019 06 20 žvakių liejimas

Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centras

2019 m. sausio mėnesį Artoteka dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamame Kultūros rėmimo programų konkurse ir laimėjo dalinį finansavimą projektui "Gydanti meno galia". Projekto metu nuo 2019 m. birželio - rugsėjo mėn. surengėme 20 kūrybinių – edukacinių užsiėmimų Vilniaus miesto krizių centre, VU Vaikų ligoninės Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriujeVilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centreValakampių socialinių paslaugų namuose ir Vaikų ir jaunimo pensione.  

Vilniaus miesto savivaldybės parama šiam projektui užtikrino profesionalius žmogiškuosius ir materialius resursus, edukacijos veiklų tęstinumą ir nuoseklumą ir projekto pozityvų poveikį dalyviams. Tai ypatingai svarbu, dirbant su specialiųjų poreikių asmenimis, patiriančiais nuolatinę socialinę atskirtį. Projekto veiklų metu buvo akcentuojama dalyvių bendrystė, su kiekvienu dalyviu užmezgamas ryšys, skatinamas emocinis įsitraukimas į bendrą kūrybinį procesą. Matėme, kaip šie užsiėmimai ne tik didina dalyvių socialinius, emocinius įgūdžius, bet ir lavina meninius sugebėjimus, plečia akiratį bei parodo alternatyvius laisvalaikio praleidimo būdus. Visi užsiėmimai orientuoti į greitą, nesudėtingą procesą ir apčiuopiamą rezultatą. Tai leidžia kurti ir stebėti bendros kūrybos rezultatą, džiaugtis savo ir aplinkinių pasiekimais ir vykdyti refleksijas. Po kiekvieno užsiėmimų ciklo sekė kiekvienos veiklos ir sukurtų darbų aptarimai drauge su psichologe, siekiant geriau pamatyti konkrečios grupės pasiektus rezultatus, išsiaiškinti dalyvių emocijas ir poreikius bei pajusti bendrų veiklų naudą. 

Į visus projekto metu vykusius užsiėmimus stengėmės įtraukti ir pačius darbuotojus, socialinius pedagogus, taip siekiant stiprinti ir jų gebėjimus bei emocinę būklę, bei stiprinti kultūros edukacijos žinias, kurias jie gali naudoti kasdieniniame darbe toliau stiprinant rezultatų poveikį ir tvarumą.

Projektą iš dalies finansavo: Vilniaus miesto Savivaldybė 

savivaldybes logo 1

Už nuotraukas ir video dėkojame Vytautei Ribokaitei.

Dabar tik nuo mūsų visų priklauso, ar šis projektas tęsis. Todėl nuoširdžiai prašome Jūsų paremti šią iniciatyvą tiek, kiek sako Jūsų širdis, kad tokių užiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau. Kūrybinė veikla ir nuoširdus bendravimas vaikams ligininėje praskaidrina kasdienybę, padeda greičiau sveikti ir suteikia daug daug džiaugsmo! Ačiū:)

Atsiliepimai: