2018 09 22 Žvakių gamyba

BĮ Vilniaus miesto krizių centras

2018 m. kovo mėnesį Artoteka dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurse irgavo dalinį finansavimą projektui “Kūryba vardan šeimos”. Projekto metu 2018 m. rugpjūčio - lapkričio mėn. surengėme 24 kūrybinius – edukacinius užsiėmimus Vilniaus miesto krizių centre, VU Vaikų ligoninės Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriujeVilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centreVilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuoseValakampių socialinių paslaugų namuose ir Vaikų ir jaunimo pensione.  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parama šiam projektui užtikrino profesionalius žmogiškuosius ir materialius resursus, edukacijos veiklų tęstinumą ir nuoseklumą ir projekto pozityvų poveikį dalyviams. Tai ypatingai svarbu, dirbant su specialiųjų poreikių asmenimis, patiriančiais nuolatinę socialinę atskirtį. Projekto veiklų metu buvo akcentuojama dalyvių bendrystė, su kiekvienu dalyviu užmezgamas ryšys, skatinamas emocinis įsitraukimas į bendrą kūrybinį procesą. Matėme, kaip šie užsiėmimai ne tik didina dalyvių socialinius, emocinius auklėjimo įgūdžius, bet ir lavina meninius sugebėjimus, plečia akiratį bei parodo alternatyvius laisvalaikio praleidimo būdus. Visi užsiėmimai orientuoti į greitą, nesudėtingą procesą ir apčiuopiamą rezultatą. Tai leidžia kurti ir stebėti bendros kūrybos rezultatą, džiaugtis savo ir aplinkinių pasiekimais ir vykdyti refleksijas. Po kiekvieno užsiėmimo sekė trumpi kiekvienos veiklos ir sukurtų darbų aptarimai drauge su psichologe, siekiant geriau pamatyti konkrečios grupės pasiektus rezultatus, išsiaiškinti dalyvių emocijas ir poreikius bei pajusti bendrų veiklų naudą. 

Į visus projekto metu vykusius užsiėmimus stengėmės įtraukti ir pačius darbuotojus, socialinius pedagogus, taip siekiant stiprinti ir jų gebėjimus bei emocinę būklę, bei stiprinti kultūros edukacijos žinias, kurias jie gali naudoti kasdieniniame darbe toliau stiprinant rezultatų poveikį ir tvarumą.

Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Paremkite šią iniciatyvą, kad tokių užsiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau! Ačiū:)

Projektą iš dalies finansuoja: Lietvytautei uvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija soc min 631 300x2121

Už nuotraukas ir video dėkojame Vytautei Ribokaitei.

Dabar tik nuo mūsų visų priklauso, ar šis projektas tęsis. Todėl nuoširdžiai prašome Jūsų paremti šią iniciatyvą tiek, kiek sako Jūsų širdis, kad tokių užiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau. Kūrybinė veikla praskaidrina vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir jų tėvams kasdienybę ir suteikia daug daug džiaugsmo! Ačiū:)

Atsiliepimai: