2023 09 27 Šviesos gaudyklių dirbtuvės

Vilniaus viltis

2023 m. Artoteka įgyvendino du projektus: Vilniaus miesto savivaldybės dalinai finansuojamą projektą "Senjorų menas 2023m." ir Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuojamą projektą “Kūrybos džiaugsmas 2023 m.”, kurie vykdomi nuo 2016 m. Projektų trukmė - 7 mėnesiai (2023 m. kovas - rugsėjis). Projektų metu Artotekoje vyko nemokami kūrybiniai – edukaciniai užsiėmimai Vilniaus miesto Senjorams (iš viso 60 užsiėmimų), kuriuose sudalyvavo apie 900 senjorų. Iš karto po užsiėmimų su norinčiais senjorais vykome vesti kūrybinius – edukacinius užsiėmimus į neįgaliųjų centruose. Iš viso projektų metu aplankėme 10 neįgaliųjų centrus Vilniaus mieste bei rajone ir surengėme ten 60 nemokamų užsiėmimų, kuriuose sudalyvavo beveik 800 asmenų su įvairiomis negaliomis. Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos kultūros tarybos parama šiam projektui užtikrino veiklų tęstinumą ir nuoseklumą, profesionalius žmogiškuosius bei materialiuosius resursus ir projektų pozityvų poveikį Senjorams bei asmenims su negalia.

Projektų metu matėme, kaip aktyviai Senjorai įsitraukia į veiklas, savo kūryboje perteikia sukauptą ilgametę patirtį, išgyvenimus ir emocijas. Kūrybiniai užsiėmimai jiems tapo ne tik saviraiškos priemone, padėjusia įdomiai praleisti laisvalaikį, tačiau galimybe susipažinti su naujais žmonėmis, išeiti į viešumą, užmegsti naujas draugystes ir šiaip smagiai bei turiningai praleisti laiką saugioje bendraminčių grupėje. Visi užsiėmimai orientuoti į greitą ir nesudėtingą procesą ir apčiuopiamą rezultatą, kuris ypatingai svarbus, nes savo rankomis sukurtas darbas primena dalyviams apie kartu smagiai praleistą laiką.

Galimybė savanoriauti ir vykti drauge į neįgaliųjų centrus Senjorams tapo ne tik saviraiškos priemone, padėjusia pritaikyti užsiėmimų metu įgytas žinias ir įgūdžius, bet ir galimybe pasijusti naudingais ir reikalingais, padedant vesti kūrybinius užsiėmimus neįgaliųjų centrų gyventojams. Neįgaliesiems šie užsiėmimai – taip pat ypač trūkstama galimybė išreikšti savo mintis ir jausmuis, smagiai praleisti laiką, pasisemti naujų žinių ir įgūdžių bei pasijausti tikrais kūrėjais, padedant Artotekos kūrybininkams ir Senjorams - savanoriams. Visi užsiėmimai orientuoti į greitą ir nesudėtingą procesą ir apčiuopiamą rezultatą, kuris ypatingai svarbus, nes savo rankomis sukurtas darbas primena dalyviams apie kartu smagiai praleistą laiką.

Šių dviejų socialinės atskirties grupių apjungimas į bendras kūrybines veiklas yra pagrindinis mūsų planuojamų ateityje projektų prioritetas, kadangi tai ne tik stiprina kartų bendradarbiavimą, bet ir suteikia Senjorams – galimybę paįvairinti kasdienybę ir įprasminti ją savanoryste, o įvairaus amžiaus asmenims su negalia smagu sulaukti lankytojų, jausti rūpestį, nuoširdžią pagalbą ir šiltą bendravimą. 

Projektą iš dalies finansuoja: vilnius LTK Logotipas1

Už nuotraukas ir video dėkojame VYRI media.

Paremkite šią iniciatyvą, kad tokių užsiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau! Ačiū:)

Kiti projekto įvykiai: