2023 10 12 Ebru - tapyba ant vandens

Artoteka

2023 m. spalio-lapkričio mėnesiais Artoteka įgyvendino Vilniaus miesto savivaldybė dalinai finansuojamą projektą "Senjorų menas 2023 m." (Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims paslaugų teikimo projektų finansavimo konkursas). Iš viso projekto metu įvyko 54 kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai. Užsiėmimai vyko keturis kartus per savaitę darbo dienomis.

Projekto metu Artotekoje vyko nemokami kūrybiniai – edukaciniai užsiėmimai Vilniaus miesto Senjorams (iš viso 27 užsiėmimai), kuriuose sudalyvavo apie 400 senjorų. Iš karto po užsiėmimų Artotekoje vyko nemokami kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus asmenų su fizine ir (ar) intelekto bei kt. negalia (iš viso 27 užsiėmimai), kuriuose sudalyvavo apie 200 asmenų su negalia. Pastaruosius užsiėmimus Artotekos kūrybininkams padėjo vesti prieš tai nemokamuose užsiėmimuose dalyvavę senjorai. Tokiu būdu projektas įtraukė apie 80 senjorų - savanorių.

Vilniaus miesto savivaldybės parama šiam projektui užtikrino veiklų tęstinumą ir nuoseklumą, profesionalius žmogiškuosius bei materialiuosius resursus ir projektų pozityvų poveikį Senjorams bei asmenims su negalia.

Projektų metu matėme, kaip aktyviai Senjorai įsitraukia į veiklas, savo kūryboje perteikia sukauptą ilgametę patirtį, išgyvenimus ir emocijas. Kūrybiniai užsiėmimai jiems tapo ne tik saviraiškos priemone, padėjusia įdomiai praleisti laisvalaikį, tačiau galimybe susipažinti su naujais žmonėmis, išeiti į viešumą, užmegsti naujas draugystes ir šiaip smagiai bei turiningai praleisti laiką saugioje bendraminčių grupėje. Visi užsiėmimai orientuoti į greitą ir nesudėtingą procesą ir apčiuopiamą rezultatą, kuris ypatingai svarbus, nes savo rankomis sukurtas darbas primena dalyviams apie kartu smagiai praleistą laiką.

Galimybė savanoriauti Senjorams tapo ne tik saviraiškos priemone, padėjusia pritaikyti užsiėmimų metu įgytas žinias ir įgūdžius, bet ir galimybe pasijusti naudingais ir reikalingais, padedant vesti kūrybinius užsiėmimus neįgaliųjų centrų gyventojams. Neįgaliesiems šie užsiėmimai – taip pat ypač trūkstama galimybė išreikšti savo mintis ir jausmuis, smagiai praleisti laiką, pasisemti naujų žinių ir įgūdžių bei pasijausti tikrais kūrėjais, padedant Artotekos kūrybininkams ir Senjorams - savanoriams. Visi užsiėmimai orientuoti į greitą ir nesudėtingą procesą ir apčiuopiamą rezultatą, kuris ypatingai svarbus, nes savo rankomis sukurtas darbas primena dalyviams apie kartu smagiai praleistą laiką.

Šių dviejų socialinės atskirties grupių apjungimas į bendras kūrybines veiklas yra pagrindinis mūsų planuojamų ateityje projektų prioritetas, kadangi tai ne tik stiprina kartų bendradarbiavimą, bet ir suteikia Senjorams – galimybę paįvairinti kasdienybę ir įprasminti ją savanoryste, o įvairaus amžiaus asmenims su negalia smagu sudalyvauti nemokamose kultūros edukacijos veiklose, jausti rūpestį, nuoširdžią pagalbą ir šiltą bendravimą. 

Projektą iš dalies finansuoja: vilnius 

Už nuotraukas ir video dėkojame VYRI media.

Paremkite šią iniciatyvą, kad tokių užsiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau! Ačiū:)

Kiti projekto įvykiai: