2017 08 03 Dailės terapija

Švenčionėlių socialinių paslaugų centras

2017 m. balandžio mėnesį Artoteka dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurse ir gavo dalinį finansavimą projektui Kūrybiniai – edukaciniai užsiėmimai Švenčionėlių socialinių paslaugų centre "Kūrybos džiaugsmas". Projekto metu nuo 2017 m. liepos – rugpjūčio mėn. surengėme 12 skirtingų kūrybinių - edukacinių užsiėmimų Švenčionėlių socialinių paslaugų centre. Švenčionių rajono savivaldybės parama šiam projektui užtikrino profesionalių menininkų indėlį, edukacijos veiklų tęstinumą ir nuoseklumą, profesionalius žmogiškuosius bei materialiuosius resursus ir projekto pozityvų poveikį vaikams. Tai ypatingai svarbu, dirbant su pažeidžiamais vaikais bei jaunimu iš socialinės rizikos grupių. Būtina, kad tarpusavio ryšio užmezgimo procesas vyktų nuosekliai, etapais, kadangi tokie vaikai dažnai vengia naujovių ir sunkiai įsitraukia į naujas edukacijos programas. Projekto metu matėme, kaip aktyviai vaikai įsitraukia į veiklas, savo kūrybos darbuose perteikia išgyvenimus bei emocijas. Organizuodami kūrybinius – edukacinius užsiėmimus taip pat pastebėjome, kad veiklos tęstinumas ir tarpusavio ilgalaikio ryšio palaikymas yra vienas iš svarbiausių prioritetų, dirbant su socialinę atskirtį patiriančiais vaikais ir jaunimu.

Projektą iš dalies finansuoja:i67f0u4728

Už nuotraukas ir video dėkojame Justinai Liubinaitei.

Paremkite šią iniciatyvą, kad tokių užsiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau! Ačiū:) 

Kiti projekto įvykiai:

Atsiliepimai: