2019 08 27 spalvoto smėlio mandala

Vaikų ir paauglių socialinis centras, Vilniaus filialas

2019 m. sausio mėnesį Artoteka dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamame Kultūros rėmimo programų konkurse ir laimėjo dalinį finansavimą projektui "Kūrybos džiaugsmas". Projekto metu nuo 2019 m. birželio - spalio mėn. Surengėme 12 kūrybinių – edukacinių užsiėmimų  keturiuose vaikų globos namuose: Vaikų ir paauglių socialiniame centro Vilniaus ir Nemenčinės filijaluose, Vilniaus vaikų socialinės globos namuose "Gilė" ir Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namuose.

Projekto metu įsitikinome, jog teigiamas meno ir kūrybos poveikis bene didžiausią socialinę atskirtį patiriančiai visuomenės grupei – vaikų namų globotiniams - yra neginčytinas. Menas padeda išreikšti mintis, moko valdyti emocijas, skatina bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, padeda plėsti akiratį bei atrasti alternatyvius laisvalaikio praleidimo būdus.

Vilniaus miesto savivaldybės parama šiam projektui užtikrino užtikrino profesionalių menininkų indėlį, edukacijos veiklų tęstinumą ir nuoseklumą, profesionalius žmogiškuosius bei materialiuosius resursus ir projekto pozityvų poveikį vaikams. Tai ypatingai svarbu, dirbant su pažeidžiamais vaikais bei jaunimu iš socialinės rizikos grupių. Būtina, kad tarpusavio ryšio užmezgimo procesas vyktų nuosekliai, etapais, kadangi tokie vaikai dažnai vengia naujovių ir sunkiai įsitraukia į naujas edukacijos programas. Projekto metu matėme, kaip aktyviai vaikai įsitraukia į veiklas, savo kūrybos darbuose perteikia išgyvenimus bei emocijas. Organizuodami kūrybinius – edukacinius užsiėmimus taip pat pastebėjome, kad veiklos tęstinumas ir tarpusavio ilgalaikio ryšio palaikymas yra vienas iš svarbiausių prioritetų, dirbant su socialinę atskirtį patiriančiais vaikais ir jaunimu.

Į visus projekto metu vykusius užsiėmimus stengėmės įtraukti ir auklėtojas bei socialines darbuotojas, taip siekiant suteikti joms galimybę atsipalaiduoti ir turiningai praleisti laiką su vaikais, bet ir stiprinti jų kultūros edukacijos žinias bei meno terapijos metodus, kuriuos jos galės pritaikyti kasdieniniame darbe su vaikučiais.

Projektus iš dalies finansavo: Vilniaus miesto savivaldybė vilnius

 

Už nuotraukas ir video dėkojame Vytautei Ribokaitei.

Dabar tik nuo mūsų visų priklauso, ar šis projektas tęsis. Todėl nuoširdžiai prašome Jūsų paremti šią iniciatyvą tiek, kiek sako Jūsų širdis, kad tokių užiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau. Kūrybinė veikla praskaidrina vaikams kasdienybę ir suteikia daug daug džiaugsmo! Ačiū:)

Kiti projekto įvykiai:

Atsiliepimai: