2017 09 27 Smėlio mandala

Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

2017 m. kovo mėnesį Artoteka dalyvavo Lietuvos Kultūros tarybos „Tarpdisciplininio meno“ srities konkurse ir gavo dalinį finansavimą projektui Kūrybiniai užsiėmimai specialiųjų poreikių asmenims "Menas šypsenai". Projekto metu nuo 2017 m. rugpjūčio iki 2017 m. lapkričio mėn. surengėme 16 skirtingų kūrybinių - edukacinių užsiėmimų Vilniaus vaikų ir jaunimo pensioneValakampių socialinių paslaugų namuoseVilniaus miesto psichikos sveikatos centreVaiko raidos centre, Krizių intervencijos skyriuje, Vilniaus Santariškių ligoninėje.  

Lietuvos Kultūros tarybos parama šiam projektui užtikrino profesionalius žmogiškuosius ir materialius resursus, edukacijos veiklų tęstinumą ir nuoseklumą ir projekto pozityvų poveikį dalyviams. Tai ypatingai svarbu, dirbant su specialiųjų poreikių asmenimis, patiriančiais nuolatinę socialinę atskirtį. Būtina, kad tarpusavio ryšio užmezgimo procesas vyktų nuosekliai, etapais, kadangi tokie žmonės dažnai vengia naujovių ir sunkiai įsitraukia į naujas edukacijos programas. Projekto metu matėme, kaip aktyviai dalyviai įsitraukia į veiklas, savo kūrybos darbuose jie perteikia išgyvenimus bei emocijas. Organizuodami kūrybinius – edukacinius užsiėmimus taip pat pastebėjome, kad veiklos tęstinumas ir tarpusavio ilgalaikio ryšio palaikymas yra vienas iš svarbiausių prioritetų, dirbant su socialinę atskirtį patiriančiais vaikais ir suaugusiais. Į visus projekto metu vykusius užsiėmimus stengėmės įtraukti ir pačius darbuotojus, socialinius pedagogus, taip siekiant stiprinti ir jų gebėjimus bei emocinę būklę, bei stiprinti kultūros edukacijos žinias, kurias jie gali naudoti kasdieniniame darbe toliau stiprinant rezultatų poveikį ir tvarumą.

Už nuotraukas ir video dėkojame Justinai Liubinaitei.

Projektą iš dalies finansuoja: LTK Logotipas1LRKM logo LT visi 01 

Paremkite šią iniciatyvą, kad tokių užsiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau! Ačiū:) 

Kiti projekto įvykiai:

Atsiliepimai: