2017 10 25 Sapnų gaudyklių gamyba

Vaiko raidos centro Vaikų ir paauglių krizių intervencijų skyrius

2017 m. gegužės mėnesį Artoteka dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurse irgavo dalinį finansavimą projektui “Kūryba vardan šeimos”. Projekto metu nuo 2017 m. spalio iki 2017 m. lapkričio mėn. surengėme 8 skirtingus kūrybinius – edukacinius užsiėmimus Vaiko raidos centre, Krizių intervencijos skyriuje, Vilniaus Santariškių ligoninėjeVilniaus miesto krizių centreVilniaus miesto psichikos sveikatos centre ir Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centre. Projekto tikslas - vaikams, jaunimui bei suaugusiesiems iš socialinės rizikos šeimų, patyrusių smurtą ir smurtavusių prieš save įvairių bendrų meninių veiklų pagalba formuoti ir ugdyti tėvystės įgūdžius, skatinti pozityvių auklėjimo metodų taikymą šeimose bei šeimų telkimąsi. Meninių veiklų metu akcentuojama tėvų- vaikų bendrystė, tarpusavio santykių kokybė, su kiekvienu dalyviu užmezgamas ryšys, skatinamas emocinis įsitraukimas į bendrą kūrybinį procesą. Matėme, kaip šie užsiėmimai ne tik didina dalyvių socialinius, emocinius auklėjimo įgūdžius, bet ir lavina vaikų bei tėvų meninius sugebėjimus, plečia akiratį. Visi užsiėmimai orientuoti į greitą, nesudėtingą procesą ir apčiuopiamą rezultatą. Tai leidžia kurti ir stebėti bendros kūrybos rezultatą, džiaugtis savo ir aplinkinių pasiekimais ir vykdyti refleksijas.. Po kiekvieno užsiėmimo sekė trumpi kiekvienos veiklos ir sukurtų darbų aptarimai, siekiant geriau pamatyti konkrečios grupės pasiektus rezultatus, išsiaiškinti dalyvių emocijas ir poreikius bei pajusti bendrų veiklų naudą. Tikime, kad suaugusieji projekto metu įgytas žinias ir gebėjimus taikys savo dabartinėje kasdienybėje, o vaikai ir jaunuoliai- ateityje, kuomet patys taps tėvais. 

Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija soc min 631 300x2121

Už nuotraukas ir video dėkojame Justinai Liubinaitei.

Dabar tik nuo mūsų visų priklauso, ar šis projektas tęsis. Todėl nuoširdžiai prašome Jūsų paremti šią iniciatyvą tiek, kiek sako Jūsų širdis, kad tokių užiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau. Kūrybinė veikla praskaidrina vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir jų tėvams kasdienybę ir suteikia daug daug džiaugsmo! Ačiū:)

Kiti projekto įvykiai:

Atsiliepimai: