2023 07 13 Muilo gamyba

Artoteka

Lankydamiesi socialines paslaugas teikiančiose įstaigose (neįgaliųjų centruose, vaikų globos namuose, senelių namuose ir kt.), daug bendraujame su socialiniais darbuotojais. Pastebėjome, kad socialiniai darbuotojai dažnai yra taip altruistiškai pasišventę darbui, pamiršę save, neranda laiko sau arba taip pavargsta dienos eigoje, kad nebeturi jėgų ir noro kažkuo papildomai domėtis, vaikščioti į kultūros renginius, nes į savo darbą sudeda visą savo širdį. O jų psichinė ir emocinė savijauta tiesiogiai įtakoja įstaigų lankytojus ar gyventojus, nes būtent darbuotojai, kasdien susiduriantys su įstaigų lankytojais ar gyventojais atlieka bene svarbiausią vaidmenį įstaigų lankytojų gyvenimuose. Todėl siekdama užriktinti socialinių paslaugų įstaigų aktyvų dalyvavimą kultūroje įpročius bei norėdama prisidėti prie kokybiškų kultūros edukacijos veiklų socialinių paslaugų įstaigose plėtojimo, VšĮ "Artoteka" 2023 m. įgyvendino projektą "Socialinių darbuotojų įtraukimas į kultūros ir menines veiklas 2023m.” Projekto trukmė 6 mėnesiai (2023 m. kovas - rugpjūtis). Nuo 2023 m. kovo 9d. kiekvieną ketvirtadienį 18val. Artotekoje vyko nemokami užsiėmimai socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams. Iš viso projekto metu bus suorganizuoti 25 nemokami kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, dirbantiems socialines paslaugas teikiančiose įstaigose: vaikų globos namuose, neįgaliųjų centruose, senelių namuose, ligoninėse, mokyklose ir pan.

Šis projektas sprendžia socialinės ir kultūrinės atskirties sąlygojamas problemas asmens gerovei ar sveikatai, nes:

- Stiprina socialinių įstaigų darbuotojų kultūrinius ir meninius gebėjimus, saviraišką ir skatina darbuotojus dalintis projekto metu įgytomis žiniomis su įstaigų teikiamų paslaugų vartotojais: gyventojais ir lankytojais.

- Stiprina socialinių įstaigų darbuotojų socialinius ir bendruomeninius įgūdžius, gerina savijautą ir socio-emocinę būklę.

- Kuria stiprią ir tvarią socialinių įstaigų darbuotojų bendruomenę Vilniuje ir Vilniaus raj., nes apjungia juos į bendras kūrybines veiklas.

- Stiprina taprsektorinį socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų bendradarbiavimą, tiesiogiai sąveikaujančių su bene didžiausią socialinę atskirtį patiriančiomis mūsų visuomenėje grupėmis: senjorais, asmenimis su protinėmis ir fizinėmis negaliomis, vaikų globos auklėtiniais bei krizių centro lankytojais.

- Mažina socialinę atskirtį ir suteikia galimybes projekto veiklose dalyvauti mažiau finansinių galimybių turintiems socialinės globos centrų ir įstaigų darbuotojams (projekto veiklos nemokamos).

- Stiprina kartų bendradarbiavimą, darnumą, supratimą ir bendruomeniškumą tarp įvairaus amžiaus asmenų, įtraukiant į veiklas įvairaus amžiaus socialinių globos įstaigų bei centrų darbuotojus.

Teigiamas šio projekto poveikis socialinių paslaugų ir centrų darbuotojams, lankytojams bei gyventojams yra neginčitynas. Kultūros edukacijos ir meno terapijos užsiėmimai padeda išreikšti mintis, moko valdyti emocijas, padeda bendrauti ir bendradarbiauti, praplėčia akiratį. Daug metų vykdydami kūrybinius-edukacinius užsiėmimus vaikams iš socialinės rizikos grupių (vaikų globos namų auklėtiniams ir vaikams iš socialinės rizikos šeimų), senjorams ir asmenims su įvairiomis negaliomis, matome, kaip aktyviai užsiėmimų dalyviai įsitraukia į kūrybines veiklas. Galimybė dalyvauti užsiėmimuose socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, kasdien dirbantiems tokį kilnų ir sudėtingą darbą, yra ne tik saviraiškos priemonė, bet ir būdas užmegzti naujas draugystes, pakeisti aplinką, praleisti laiką saugioje bendraminčių grupėje bei pasijusti geriau, pritaikant savo žinias ir įgūdžius savo kasdienybėje ir darbuose. Tikime, kad socialinių įstaigų ir centrų darbuotojai, sudalyvavę projekte, atrado įvairius, dar neregėtus, alternatyvius meno terapijos ir kultūros edukacijos užsiėmimus. Tikime, kad darbuotojai projekto metu įgytas žinias ir gebėjimus pritaikys toliau savarankiškai vesdami šias veiklas savo įstaigų gyventojams ar lankytojams.

Projektą iš dalies finansuoja: vilnius 

Už nuotraukas ir video dėkojame VYRI media.

Paremkite šią iniciatyvą, kad tokių užsiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau! Ačiū:)

Kiti projekto įvykiai: