• Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Skatina Senjorų pasitikėjimą savo jėgomis ir suteikia jiems optimizmo!

  Su jūsų pagalba galėtumėme praskaidrinti Senjorų kasdienybę:)


 • Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Suteikia Senjorams naujų žinių ir įgūdžių!

  Su jūsų pagalba į užsiėmimus galėtumėme pakviesti dar daugiau Senjorų:)


 • Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Padeda Senjorams prasmingai praleisti laiką ir atsipalaiduoti!

  Su jūsų pagalba galėtumėme įžiebti dar daugiau šypsenų vienišų Senjorų veiduose:)


 • Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Suteikia Senjorams daug daug džiaugsmo!

  Su jūsų pagalba galėtumėme padėti Senjorams atsipalaiduoti ir ištrūkti iš rutinos:)


 • Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Kūrybiniai - edukaciniai užsiėmimai

  Padeda Senjorams ištrūkti iš vienatvės liūno ir užmegsti naujas pažintis!

  Su jūsų pagalba galėtumėme surengti dar daugiau kūrybinių užsiėmimų Senjorams:)


Lietuvoje vyresniojo žmonių kultūros ir meno edukacija dažnai taip ir lieka neįvertinta sritis ir niekada nebuvo laikoma prioritetu. Dirbant su vyresniojo amžiaus asmenimis senelių namuose pastebėjome, kaip aktyviai jie įsitraukia į veiklą, savo kūrybos darbuose perteikia sukauptą ilgametę patirtį, išgyvenimus ir ypatingai - perteikia savo emocijas. Kūryba ir menas jiems tampa ne tik saviraiškos forma ir terapija, tačiau ir bendravimo ir komunikacijos forma. Taip ir gimė idėja užsiėmimus Senjorams rengti ne tik Senelių namuose bet ir Artotekoje, kad nemokamose veiklose galėtų sudalyvauti kuo daugiau vienišaujančių ir mažiau finansinių galimybių turinčių Senjorų. Projekto "Senjorų menas 2017" metu surengėme 16 skirtingų kūrybinių - edukacinių užsiėmimų, 2018 metų projektas įtraukė 12 užsiėmimų, 2020 m. vasarą - suorganizavome net 64, o 2021 m. net 66 nemokamus užsiėmimus Vilniaus miesto Senjorams. Vykdomų užsiėmimų metu yra svarbu tai, kad visos veiklos į orientuotos ir į procesą (stebimas kūrybos procesas, emocijos ir jausmais kūrybos metu, lavinimą ir pasitelkiami įgūdžiai, savijauta ir raiška, naujų meno ir kultūros technikų naudojimas ir įgūdžių lavinimas, komunikacija ir bendra grupės atmosfera) tiek ir į galutinį apčiuopiamą rezultatą, kuris ypatingai svarbus kultūros edukacijos procesą (sukurtas meno kūrinys, autentiškas unikalus darbas svarbus tuo, kad užsiėmimai yra baigtiniai, kiekvienas dalyvis gali pasijausti menininku ir pristatyti savo darbą). Na o 2022 m. Artotekoje visą vasarą kiekvieną dieną (išskyrus savaitgalius) vyko nemokami kūrybiniai – edukaciniai užsiėmimai Vilniaus miesto Senjorams (iš viso 45 užsiėmimai), kuriuose sudalyvavo beveik 600 senjorų. Iš karto po užsiėmimų su norinčiais senjorais vykome vesti kūrybinius – edukacinius užsiėmimus į neįgaliųjų centruose. Iš viso projekto metu aplankėme 9 neįgaliųjų centrus Vilniaus mieste bei rajone ir surengėme ten 45 nemokamus užsiėmimus, o, kuriuose sudalyvavo beveik 500 asmenų su įvairiomis negaliomis.

Projektą iš dalies finansuoja: vilnius LTK Logotipas1

Paremkite šią iniciatyvą, kad tokių užsiėmimų galėtumėme surengti dar daugiau! Ačiū:) 

 

 

Projekto įvykiai:

Atsiliepimai: